Dnes je Nedeľa 26. mája 2019


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované

Slovensko - Poľský turnaj priateľstva
V dňoch 17. - 19. novembra sme v Prešove aj pomocou zdrojov Európskej únie v rámci Programu INTERREG IIIA, usporiadali futbalový turnaj slovenských a poľských družstiev v kategórii U13. Turnaja sa zúčastnilo 12 tímov, ktoré odohrali zápasy v dvoch skupinách.
Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly
Občianske združenie PRO REGIO sa od svojho vzniku ako spoluorganizátor podieľalo na príprave a organizácií viacerých veľkých medzinárodných športových podujatí , ktoré sa už piaty rok uskutočňujú v meste Prešov a okolí. Jedná sa o letné aj zimné (halové) futbalové turnaje prípraviek so širokou medzinárodnou účasťou v rámci Európy, ale aj mimo nej. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet účastníkov týchto turnajov, ako aj zvyšujúce sa nároky na technické a bezpečnostné podmienky hracích plôch a priestorov zo strany účastníckych družstiev, ako aj širokej futbalovej verejnosti, čoraz nevyhnutnejšou sa stáva potreba veľkej krytej športovej haly v centre mesta Prešov.
Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií a zamestnancov verejnej správy
Vzdelávanie a tréningy podporujúce zručnosti 50 zamestnancov MVO a samospráv v oblasti čerpania NFP zo ŠF zabezpečia zvýšenie čerpania prostriedkov zazmluvnených v období 2007 – 2013 pre PSK v oblasti verejnej správy. K zvýšeniu absorpcie dôjde vo všetkých oblastiach a prioritách stanovených v NSRR, ktoré boli identifikované na základe slabých stránok SWOT analýzy súčasného stavu SR s prihliadnutím na špecifiká regiónu PSK.


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.