Dnes je Štvrtok 28. októbra 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > PodujatiaPRO REGIO sa od svojho vzniku v roku 2002 ako spoluorganizátor zúčastňuje každoročne na príprave a realizácii 4 veľkých medzinárodných športových podujatí v oblasti Európskeho mládežníckeho futbalu a hádzanej:  

  • UMBRO 4 SPORT CUP , od r. 2003, od roku 2013 ADIDAS 4 SPORT CUP, od roku 2019 4 SPORT CUP- Medzinárodný zimný halový futbalový turnaj mládeže za účasti vyše 120 chlapčenských družstiev z 9 krajín Európy
  • FRAGARIA CUP – od roku 2002 - Medzinárodný letný futbalový turnaj mládeže za účasti viac ako 230 chlapčenských a dievčenských družstiev z 19 krajín Európy a Ázie
  • KEMPA 4 SPORT CUP - od roku 2007, od roku 2019 HUMMEL CUP - Medzinárodný zimný hádzanársky turnaj mládeže za účasti vyše 60 dievčenských a chlapčenských družstiev zo 14 krajín Európy
  • SARIUS CUP – od roku 2009 do roku 2017- Medzinárodný letný hádzanársky turnaj mládeže za účasti vyše 80 družstiev z 11 krajín Európy.
Fragaria Cup 2019
18. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2019. Na Fragaria Cup 2019 sa celkovo zúčastnilo v 10 kategóriách 160 družstiev z 13 krajín ( Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Azerbajdžan, Macedónsko, Estónsko, Bielorusko, Srbsko, Rusko, Bosna a Hercegovina a Slovensko).
Mesto Prešov

„Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.“
Fragaria Cup 2018
17. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2018. Na Fragaria Cup 2018 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 166 družstiev z 11 krajín ( Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Srbsko, Rusko, Bosna a Hercegovina a Slovensko).
Mesto Prešov

„Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.“
Fragaria Cup 2017
16. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2017. Na Fragaria Cup 2017 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 168 družstiev zo 14 krajín ( Albánsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Španielsko, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina a Slovensko).
Mesto Prešov

„Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.“
Fragaria Cup 2016
15. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2016. Na Fragaria Cup 2016 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 211 družstiev z 15 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Rusko, Bosna a Hercegovina, Anglicko, Chorvátsko a Slovensko).
Mesto Prešov

„Mesto Prešov podporilo jubilejný 15. ročník Fragaria Cup 2016 výškou dotácie 15.000,- €“
Fragaria Cup 2015
14. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2015. Na Fragaria Cup 2015 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 174 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova a Slovensko).
Fragaria Cup 2014
13. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2014. Na Fragaria Cup 2014 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 231 družstiev zo 16 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova, Bulharsko, Chorvátsko, Spojené kráľovstvo a Slovensko).
Fragaria Cup 2013
12. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2013. Na Fragaria Cup 2013 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 237 družstiev zo 17 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova, Bulharsko, Chorvátsko, Izrael a Slovensko).
Fragaria Cup 2012
11. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júl 2012. Na Fragaria Cup 2012 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 204 družstiev z 19 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Holandsko, Španielsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2011
10. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2011. Na Fragarii Cup-e 2011 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 252 družstiev z 19 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Veľká Británia, Holandsko, Filipíny a Slovensko).
Fragaria Cup 2010
9. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2010. Na Fragarii Cup-e 2010 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 201 družstiev z 18 krajín (Česká republika, Rusko, Bulharsko, Malta, Filipíny, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2009
8. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2009. Na Fragarii Cup-e 2009 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 201 družstiev zo 17 krajín (Česká republika, Izrael, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Macedónia, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2008
7. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2008. Na Fragarii Cup-e 2008 sa celkovo zúčastnilo v 10 kategóriách 287 družstiev zo 16 krajín (Malta, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2007
6. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2007. Na Fragarii Cup-e 2007 sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 281 družstiev zo 17 krajín Európy a Ázie (Izrael, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2006
5. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1.- 4. júla 2006. Na Fragarii Cup-e 2006 sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 206 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2005
4. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2005. Na Fragarii Cup-e 2005 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 162 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Cyprus , Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2004
3. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2004. Na Fragarii Cup-e 2004 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 116 družstiev z 13 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2003
2. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 21. - 24. augusta 2003. Na Fragarii Cup-e 2003 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 85 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Slovinsko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2002
1. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 29 augusta. - 1. septembra 2002. Na Fragarii Cup-e 2002 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 48 družstiev zo 6 krajín (Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko, Poľsko a Slovensko).
4 Sport Cup 2019
17. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 31.január - 3. február 2019. Na 4 Sport Cup 2019 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 98 družstiev zo 7 krajín ( Bielorusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2018
16. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 1. - 4. február 2018. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2018 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 94 družstiev zo 6 krajín ( Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2017
15. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 2. - 5. február 2017. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2017 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 104 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2016
14. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 29. január - 1. február 2016. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2016 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 119 družstiev z 8 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2015
13. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 30. január - 2. február 2015. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2015 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 128 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Macedónsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2014
12. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 31. január - 3. február 2014. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2014 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 123 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Litva, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2013
11. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 1. - 3. február 2013. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2013 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 133 družstiev z 8 krajín (Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Rusko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2012
10. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 3. - 5. február 2012. Na Umbro 4 Sport Cup 2012 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 72 družstiev z 7 krajín (Ukrajina, Litva, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2011
9. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 29. január - 31. január 2011 Na Umbro 4 Sport Cup-e 2011 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 82 družstiev z 8 krajín (Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2010
8. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 30. január - 1. február 2010. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2010 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 59 družstiev z 8 krajín (Ukrajina, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Litva, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2009
7. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 29. január - 1. február 2009. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2009 sa celkovo zúčastnilo v 3 kategóriách 59 družstiev zo 6 krajín (Ukrajina, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2008
6. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 1. - 3. február 2008. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2008 sa celkovo zúčastnilo v 3 kategóriách 67 družstiev zo 6 krajín (Ukrajina, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2007
5. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 2. - 4. február 2007. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2007 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 46 družstiev zo 5 krajín (Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2006
4. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 3. - 5. marec 2006. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2006 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 41 družstiev
Umbro 4 Sport Cup 2005
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 4. - 6. marca 2005. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2005 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 35 družstiev z 5 krajín (Česko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2004
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 27. februára. - 29. februára 2004. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2004 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 36 družstiev zo 4 krajín (Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2003
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 28. februára. - 2. marca 2003. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2003 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 28
Hummel 4 Sport Cup 2019
13. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2019. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 71 družstiev z 9 krajín ( Poľsko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Srbsko, Lotyšsko, Ukrajina, Česko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2018
12. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2018. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 86 družstiev z 11 krajín ( Poľsko, Litva, Slovinsko, Maďarsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvátsko, Rusko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2017
11. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 5. - 7. január 2017. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 61 družstiev z 10 krajín ( Bielorusko, Moldavsko, Poľsko, Estónsko, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Rumunsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2016
10. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 4. - 7. január 2016. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 51 družstiev z 8 krajín ( Poľsko, Litva, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2015
9. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 4. - 7. január 2015. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 89 družstiev z 12 krajín ( Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2014
8. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2014. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 68 družstiev zo 14 krajín ( Poľsko, Litva, Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2013
7. ročník medzinárodného zimného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2013. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 73 družstiev z 12 krajín ( Poľsko, Litva, Lotyšsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónsko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2012
6. ročník medzinárodného zimného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 5. - 8. január 2012. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 75 družstiev z 10 krajín ( Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2011
5. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 6. - 8. január 2011 Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 100 družstiev z 13 krajín (Bosna a Hercegovina, Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónia, Srbsko, Ukrajina a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2010
4. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2010. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 61 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Bielorusko, Maďarsko, Ukrajina a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2009
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2009. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 5 kategóriách 78 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Srbsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2008
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2008. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 39 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Srbsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2007
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 5. - 7. január 2007. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 17 družstiev zo 6 krajín (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko).
Sarius Cup 2017
9. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 30. august – 2. September 2017. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 28 družstiev zo 7 krajín ( Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Chorvátsko, Estónsko, Čierna Hora a Slovensko).
Sarius Cup 2016
8. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 2. - 4. september 2016. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 39 družstiev zo 7 krajín (Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Česká republika, Litva a Slovensko).
Sarius Cup 2015
7. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 13. - 15. august 2015. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 38 družstiev z 9 krajín (Bosna a Hercegovina, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Ukrajina, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2014
6. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 21. - 23. august 2014. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 30 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Rumunsko, Rusko, Bulharsko, Moldova, Ukrajina, Rakúsko a Slovensko).
Sarius Cup 2013
5. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 22. - 24. august 2013. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 85 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Rumunsko, Litva, Chorvátsko, Rusko, Bulharsko, Rakúsko, Srbsko, Ukrajina, Česko a Slovensko).
Sarius Cup 2012
4. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 24. - 26. august 2012. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 53 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Rumunsko, Litva, Chorvátsko, Rusko, Bulharsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Sarius Cup 2011
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 19. - 21. august 2011. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 48 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Rumunsko, Estónsko, Chorvátsko, Ukrajina, Švajčiarsko, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2010
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 20. - 22. august 2010. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 21 družstiev z 9 krajín (Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bielorusko, Lotyšsko, Litva, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2009
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 28. - 30. august 2009. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 21 družstiev z 5 krajín (Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko).
Výsledky, štatistiky a fotogalérie zo spomínaných turnajov nájdete na:


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.