Dnes je Nedeľa 26. mája 2019


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > PodujatiaPRO REGIO sa od svojho vzniku v roku 2002 ako spoluorganizátor zúčastňuje každoročne na príprave a realizácii 4 veľkých medzinárodných športových podujatí  v oblasti Európskeho mládežníckeho futbalu a hádzanej:   

  • UMBRO 4 SPORT CUP , od r. 2003 ADIDAS 4 SPORT CUP - od roku 2013 - Medzinárodný zimný halový futbalový turnaj mládeže za účasti vyše 120 chlapčenských družstiev z 9 krajín Európy
  • FRAGARIA CUP – od roku 2002 - Medzinárodný letný futbalový turnaj mládeže za účasti viac ako 230 chlapčenských a dievčenských družstiev z 19 krajín Európy a Ázie
  • KEMPA 4 SPORT CUP - od roku 2007- Medzinárodný zimný hádzanársky turnaj mládeže za účasti vyše 60 dievčenských a chlapčenských družstiev zo 14 krajín Európy
  • SARIUS CUP – od roku 2009 - Medzinárodný letný hádzanársky turnaj mládeže za účasti vyše 80 družstiev z 11 krajín Európy.
Fragaria Cup 2018
17. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2018. Na Fragaria Cup 2018 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 166 družstiev z 11 krajín ( Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Srbsko, Rusko, Bosna a Hercegovina a Slovensko).
Fragaria Cup 2017
16. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2017. Na Fragaria Cup 2017 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 168 družstiev zo 14 krajín ( Albánsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Španielsko, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina a Slovensko).
Fragaria Cup 2016
15. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2016. Na Fragaria Cup 2016 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 211 družstiev z 15 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Rusko, Bosna a Hercegovina, Anglicko, Chorvátsko a Slovensko).
Mesto Prešov

„Mesto Prešov podporilo jubilejný 15. ročník Fragaria Cup 2016 výškou dotácie 15.000,- €“
Fragaria Cup 2015
14. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2015. Na Fragaria Cup 2015 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 174 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova a Slovensko).
Fragaria Cup 2014
13. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2014. Na Fragaria Cup 2014 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 231 družstiev zo 16 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Bielorusko, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova, Bulharsko, Chorvátsko, Spojené kráľovstvo a Slovensko).
Fragaria Cup 2013
12. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 2. – 6. júl 2013. Na Fragaria Cup 2013 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 237 družstiev zo 17 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldova, Bulharsko, Chorvátsko, Izrael a Slovensko).
Fragaria Cup 2012
11. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júl 2012. Na Fragaria Cup 2012 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 204 družstiev z 19 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Holandsko, Španielsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2011
10. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2011. Na Fragarii Cup-e 2011 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 252 družstiev z 19 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Litva, Estónsko, Srbsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Veľká Británia, Holandsko, Filipíny a Slovensko).
Fragaria Cup 2010
9. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2010. Na Fragarii Cup-e 2010 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 201 družstiev z 18 krajín (Česká republika, Rusko, Bulharsko, Malta, Filipíny, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2009
8. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2009. Na Fragarii Cup-e 2009 sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 201 družstiev zo 17 krajín (Česká republika, Izrael, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Macedónia, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Moldavsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Nemecko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2008
7. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 3. – 7. júla 2008. Na Fragarii Cup-e 2008 sa celkovo zúčastnilo v 10 kategóriách 287 družstiev zo 16 krajín (Malta, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2007
6. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2007. Na Fragarii Cup-e 2007 sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 281 družstiev zo 17 krajín Európy a Ázie (Izrael, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2006
5. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1.- 4. júla 2006. Na Fragarii Cup-e 2006 sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 206 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2005
4. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2005. Na Fragarii Cup-e 2005 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 162 družstiev zo 14 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Cyprus , Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2004
3. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 1. - 4. júla 2004. Na Fragarii Cup-e 2004 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 116 družstiev z 13 krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Lotyšsko, Rusko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2003
2. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 21. - 24. augusta 2003. Na Fragarii Cup-e 2003 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 85 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Slovinsko, Rumunsko a Slovensko).
Fragaria Cup 2002
1. ročník medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja - 29 augusta. - 1. septembra 2002. Na Fragarii Cup-e 2002 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 48 družstiev zo 6 krajín (Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko, Poľsko a Slovensko).
4 Sport Cup 2019
17. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 31.január - 3. február 2019. Na 4 Sport Cup 2019 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 98 družstiev zo 7 krajín ( Bielorusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2018
16. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 1. - 4. február 2018. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2018 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 94 družstiev zo 6 krajín ( Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2017
15. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 2. - 5. február 2017. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2017 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 104 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2016
14. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 29. január - 1. február 2016. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2016 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 119 družstiev z 8 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2015
13. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 30. január - 2. február 2015. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2015 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 128 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Macedónsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2014
12. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 31. január - 3. február 2014. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2014 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 123 družstiev z 9 krajín (Bielorusko, Ukrajina, Litva, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
ADIDAS 4 Sport Cup 2013
11. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 1. - 3. február 2013. Na ADIDAS 4 Sport Cup 2013 sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 133 družstiev z 8 krajín (Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Rusko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2012
10. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja žiakov – 3. - 5. február 2012. Na Umbro 4 Sport Cup 2012 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 72 družstiev z 7 krajín (Ukrajina, Litva, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2011
9. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 29. január - 31. január 2011 Na Umbro 4 Sport Cup-e 2011 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 82 družstiev z 8 krajín (Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2010
8. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 30. január - 1. február 2010. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2010 sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 59 družstiev z 8 krajín (Ukrajina, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Litva, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2009
7. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 29. január - 1. február 2009. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2009 sa celkovo zúčastnilo v 3 kategóriách 59 družstiev zo 6 krajín (Ukrajina, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2008
6. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 1. - 3. február 2008. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2008 sa celkovo zúčastnilo v 3 kategóriách 67 družstiev zo 6 krajín (Ukrajina, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2007
5. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 2. - 4. február 2007. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2007 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 46 družstiev zo 5 krajín (Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2006
4. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 3. - 5. marec 2006. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2006 sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 41 družstiev
Umbro 4 Sport Cup 2005
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 4. - 6. marca 2005. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2005 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 35 družstiev z 5 krajín (Česko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2004
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 27. februára. - 29. februára 2004. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2004 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 36 družstiev zo 4 krajín (Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Slovensko).
Umbro 4 Sport Cup 2003
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v halovom futbale - 28. februára. - 2. marca 2003. Na Umbro 4 Sport Cup-e 2003 sa celkovo zúčastnilo v 1 kategórii 28
Hummel 4 Sport Cup 2019
13. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2019. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 71 družstiev z 9 krajín ( Poľsko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Srbsko, Lotyšsko, Ukrajina, Česko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2018
12. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2018. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 86 družstiev z 11 krajín ( Poľsko, Litva, Slovinsko, Maďarsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvátsko, Rusko, Rumunsko, Česko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2017
11. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 5. - 7. január 2017. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 61 družstiev z 10 krajín ( Bielorusko, Moldavsko, Poľsko, Estónsko, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Rumunsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2016
10. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 4. - 7. január 2016. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 51 družstiev z 8 krajín ( Poľsko, Litva, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2015
9. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 4. - 7. január 2015. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 89 družstiev z 12 krajín ( Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2014
8. ročník medzinárodného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2014. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 68 družstiev zo 14 krajín ( Poľsko, Litva, Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2013
7. ročník medzinárodného zimného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 3. - 6. január 2013. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 73 družstiev z 12 krajín ( Poľsko, Litva, Lotyšsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónsko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2012
6. ročník medzinárodného zimného hádzanárskeho mládežníckeho turnaja - 5. - 8. január 2012. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 75 družstiev z 10 krajín ( Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2011
5. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 6. - 8. január 2011 Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 8 kategóriách 100 družstiev z 13 krajín (Bosna a Hercegovina, Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Macedónia, Srbsko, Ukrajina a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2010
4. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2010. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 61 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Bulharsko, Bielorusko, Maďarsko, Ukrajina a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2009
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2009. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 5 kategóriách 78 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Litva, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Srbsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2008
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 4. - 6. január 2008. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 39 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Srbsko a Slovensko).
Kempa 4 Sport Cup 2007
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 5. - 7. január 2007. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 2 kategóriách 17 družstiev zo 6 krajín (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko).
Sarius Cup 2017
9. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 30. august – 2. September 2017. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 28 družstiev zo 7 krajín ( Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Chorvátsko, Estónsko, Čierna Hora a Slovensko).
Sarius Cup 2016
8. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 2. - 4. september 2016. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 39 družstiev zo 7 krajín (Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Česká republika, Litva a Slovensko).
Sarius Cup 2015
7. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 13. - 15. august 2015. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 38 družstiev z 9 krajín (Bosna a Hercegovina, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Ukrajina, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2014
6. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 21. - 23. august 2014. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 30 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Rumunsko, Rusko, Bulharsko, Moldova, Ukrajina, Rakúsko a Slovensko).
Sarius Cup 2013
5. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 22. - 24. august 2013. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 9 kategóriách 85 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Rumunsko, Litva, Chorvátsko, Rusko, Bulharsko, Rakúsko, Srbsko, Ukrajina, Česko a Slovensko).
Sarius Cup 2012
4. ročník medzinárodného mládežníckeho hádzanárskeho turnaja - 24. - 26. august 2012. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 53 družstiev z 11 krajín (Poľsko, Rumunsko, Litva, Chorvátsko, Rusko, Bulharsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
Sarius Cup 2011
3. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 19. - 21. august 2011. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 6 kategóriách 48 družstiev z 8 krajín (Poľsko, Rumunsko, Estónsko, Chorvátsko, Ukrajina, Švajčiarsko, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2010
2. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 20. - 22. august 2010. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 7 kategóriách 21 družstiev z 9 krajín (Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bielorusko, Lotyšsko, Litva, Srbsko a Slovensko).
Sarius Cup 2009
1. ročník medzinárodného turnaja žiakov v hádzanej- 28. - 30. august 2009. Na turnaji sa celkovo zúčastnilo v 4 kategóriách 21 družstiev z 5 krajín (Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko).
Výsledky, štatistiky a fotogalérie zo spomínaných turnajov nájdete na:


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.